Přetáborová schůzka k oběma táborům

7.6. 19-20h nebo 11.6.18-19h v klubovně v Kníničách.

- Potvrzení o způsobilosti dítěte na zotavovací akci, které jste dětme loni vyřídili, platí NOVĚ 2 roky. Ale musí být vystavené po 1.11.2017 nebo na něm musí být přímo uvedené, že už platí ty dva roky.

- POZOR! Formuláře na tábory pro letošní rok všem rozešlu před schůzkami. Prosím netiskněnte si loňské! Vzhledem k novým zákonům máme letos novou přihlášku i čestné prohlášení!

Informace Věchnov 2018

Nakládání: pátek 13.7. v 18h, Ondrova 63, Kníničky. Starší děti z Kníniček ať nám přijodu pomoct naložit slamníky a ostatní věci.

Sraz: 7:15 u hasičky v Komín. Děti budou mít s sebou: jízdenku /šalinkartu,

jídlo na celý den. Ostatní rodče mohou předat zdrav. dokumentaci na táboře přímo zdravotnici.

- Rodiče na stavění příjezd ideálně na 9:30 na tábořiště. S sebou: pracovní rukavice, kdo má akušroubovák, klíč "13".

- Mobily jsou jako každý rok zakázané. Pouze rádce si bude brát mobil, který bude uložený u nás. Rodiče rádců budou informováni smskou. V rámci utajení :o).

- Všichni budou mít zelené košile.

- Návrat: Neděle 29.7. , prosíme rodiče aby přijeli na Věchnov pomoct zbourat tábor a při té příležitosti si vyzvedli děti. Přepokládáme, že stejně jako v minulých letech, děti odjedou s rodiči.

Vedení:

Ota Čermák, Ondra Kaman, Tomáš Kaman - vedoucí tábora

Regina Böhmová- zdravotník

Michal Tauš - zásobování

Viktor Čermák, Vendula Nováková - kuchyň

Věchnov POZOR! Opět neumožňujeme odjezd ani příjezd na tábor ani o den dřív nebo později. Děkujeme za pochopení.

 

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE pro Věchnov:

- kartička pojištěnce nebo kopie

- čestné prohlášení s datem nástupu na tábor

- Potvrzení od lékaře o způsobilosti ( formulář v sekci - formuláře)

- Očkovací průkaz

To vše ve fóliové obálce, označené štítkem se jménem a příjmením dítěte, telefony na matku a otce.

ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE pro příměstské tábory:

- čestné prohlášení

- kartička pojištěnce

- očkovací průkaz nebo kopie

Také v řádně označené obálce